Tipy na výlet - Cykloturistické cíle(okolí)

Penzion Šatov

Vinice Šobes

Šobes je jedna z nejstarších a nejznámějších viničních tratí v České republice. Nachází se v lokalitě Devět mlýnů uprostřed Národního parku Podyjí, v katastru vinařské obce Podmolí ve znojemské vinařské podoblasti. Přístupná je buď starou Římskou cestou z Podmolí, nebo snadněji z Hnanic.

Penzion Šatov

Hrad Hardegg

Hrad Hardek je hrad v okrese Hollabrunn v Dolním Rakousku. Vypíná se vysoko nad údolím řeky Dyje a vévodí stejnojmennému městu Hardegg, které vyrostlo v jeho podhradí.

Penzion Šatov

Zřícenina Cornštejn

Cornštejn je zřícenina lichtenburského hradu nacházející se na katastrálním území Bítov, asi 8 km severozápadně od městyse Vranov nad Dyjí v okrese Znojmo na Moravě. Hrad stojí na vysoké skalnaté šíji mohutného říčního ostrohu řeky Dyje, nedaleko ústí Želetavky. Říční údolí pod hradem je z části zatopeno Vranovskou přehradou. Svahy v okolí hradu, porostlé teplomilnou lesostepní vegetací, jsou chráněny jako přírodní rezervace Cornštejn o rozloze 18,6 ha.

Penzion Šatov

Králův stolec

Králův stolec Vyhlídka nad Znojemskou přehradou. R. 1892 zde stával dřevěný altán, vybudovaný Znojemskou sekcí Rakouského turistického klubu. Zanikl koncem I. světové války. R. 1922 zřídil Spolek německých turistů ve spolupráci s Klubem českých turistů nedaleko původního místa nový altán v jeho dnešní podobě.

Penzion Šatov

Sealsfieldův kámen

Sealsfieldův kámen je skalní stěna s vyhlídkou do údolí Dyje v Národním parku Podyjí, jižně od města Znojma. Místo nese jméno spisovatele Charlese Sealsfielda, rodáka z nedalekých Popic, který vyhlídku s oblibou navštěvoval. V lesích nad Trauznickým údolím, pět kilometrů na jihozápad od středu Znojma, se nachází vysoko nad zákrutem řeky Dyje jedna z nejkrásnějších vyhlídek Národního parku Podyjí. Na začátku 19. století učarovala rodákovi z nedalekých Popic, světově proslulému spisovateli Charlesi Sealsfieldovi, který zde rád sedával a meditoval

Penzion Šatov

Jelení farma Ječmeniště

Jelení farmu najdete na česko-rakouském pomezí 13 km od města Znojma v zaniklé obci Ječmeniště na známé známé viniční trati Ječmeniště, odkud pochází víno těch nejlepších kvalit. Na farmě můžete zhlédnout živé stádo jelena evropského s možností posezení na letní terase s občerstvením. Farma Ječmeniště sídlí v budově bývalé Pohraniční stráže ČSSR.

Penzion Šatov

NP Podyjí

NP Podyjí se rozkládá podél řeky Dyje protékající 40 km dlouhým, hlubokým meandrovitým údolím mezi Vranovem nad Dyjí a Znojmem. Na jihovýchodním okraji NP se na spojnici Znojmo - Hnanice nalézá unikátní pásmo stepních vřesovištních lad. Údolí řeky Dyje má kaňonovitý charakter a Dyje zde vytváří mnoho meandrů lemovaných skalními útvary a kamennými moři.