>

Domovní řád PENZIONU

 

Abychom Vám mohli zebezpečit příjemný pobyt a vyhnuli se eventuálním nedorozuměním, prosíme Vás, aby jste si přečetli domovní řád a v plné míře ho respektovali.

1. Nástup do penzionu od 14.00 hodin. V den odjezdu je nutné opustit penzion do 11.00 hodin.

2. Platba za ubytování probíhá v den příjezdu pokud nebylo sjednáno jinak.

3. Po příchodu do penzionu hosté předloží pronajímateli osobní dokumenty (občanský průkaz nebo cestovní pas) k zapsání do ubytovací knihy.

4. Pronajímatel je hostům k dispozici po dobu pobytu, aby mohl poskytnout všechny informace a pomoc, kterou by potřebovali ohledně ubytování.

5. Případnou ztrátu klíčů nebo ovladače od cyklogaráže je host povinen nahlásit majiteli a uhradit způsobenou škodu 1000 Kč.

6. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti bez dozoru dospělé osoby. Rodiče odpovídají za bezpečnost dětí ve všech prostorách penzionu.

7. Hosté mají zodpovědnost udržovat pořádek a čistotu ubytování. Pronajímatel není povinen uklízet po dobu pobytu hostů, jakož ani vynášet odpadky.

8. Host nesmí poškozovat nábytek a zařízení interiéru i exteriéru objektu. Host je povinen vypnout světla, elektrické a plynové spotřebiče a zavřít vodovodní kohoutky před odchodem z penzionu. Je zakázáno házení odpadků do záchodu, umyvadla a míst, která na to nejsou určena, jakož i na dvoře a v okolí domu.

9. Host, který nechtěně nebo naschvál způsobí škodu na majetku, musí pronajímateli proplatit plnou výši škody ke které došlo.

10. V interiéru a exteriéru ubytování je zakázaná přítomnost osob, které nejsou ubytované.

11. Hosté jsou zodpovědní za bezpečnost svých věcí a cenností. Pronajímatel nezodpovídá za jejich případnou ztrátu či odcizení. Z tohoto důvodu při odchodu z ubytování je potřeba zamknout dveře a zavřít okna.

12. Noční klid je od 22.00 hodin do 6.00 hodin.

13. Není dovoleno do objektu přinášet zbraně, zápalné a explozivní látky, či látky s nepříjemným zápachem.

14. Zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm platí uvnitř celého penzionu.

15. V den odjezdu jsou hosti povinni opustit penzion do 11.00 hodin. Penzion musí hosté zanechat ve stejném stavu, v jakém ho převzali při příjezdu - nepoškozený a v pořádku. Hosté jsou povinní umýt a uklidit použité nádobí. Host ubytovaný v tomto penzionu je povinen dodržovat tento ubytovací řád. V případě, že jej poruší má pronajímatel právo smluvní poměr s ním ihned bez náhrady ukončit.